0988 470 152
Sản phẩm

Tấm XLIETE-Việt nam

Mã: xlite
Giá: 900.000
Mô tả:


Tấm XLITE Polycarbnate 

*  Sản xuất tại Việt nam 

* 70 % nguyên liệu Bayer

* Hàng Phổ Thông 
 

QUI CÁCH CHUẨN

Độ dày Qui Cách Trọng Lượng 
4.5mm 2.1m x 5.8m  11.2kgs / tấm


Bảng Màu Tấm Lấy Sáng Polycarbonate XLite - Việt nam

Bình luận
Hỗ trợ trực tuyến